Välkommen till Primus!

Medelpads Sjöhistoriska Förening (MSF) bildades 1982 och har som målsättning att samla intresserade av och för sjöfart längs Norrlandskusten, som varit men även dagens sjöfart som är historia imorgon. Föreningen har under vinterhalvaret regelbundna träffar där något maritimt ämne föredrages och diskuteras. Under sommarhalvaret bedrivs föreningsverksamheten huvudsakligen med Primus.

Lubrikatorn heter den tidning som MSF ger ut med 4 nummer per år. I Lubrikatorn kan man läsa om den Norrländska sjöfarten förr och nu. Artiklar om rederier och fartygshistoria blandas med frågespalt, föreningsreportage m.m.

S/S Primus ägs och drivs av MSF och är den enda kvarvarande ångbogserbåten från sågverksepoken. Primus har gått i passagerar trafik i Sundsvall sedan 1994 då hon återinvigdes som ångfartyg. Primus har ett stort bevarandevärde och bör bevaras och hållas i skick som det kulturarv hon representerar. Primus har även som Sveriges första ångfartyg klassats som Traditionsfartyg av Sjöfartsverket. Kraven för Traditionsklassning är bl.a. att fartyget har ett kulturhistoriskt värde. Traditionellt sjömanskap och traditionell teknik ligger till grund för klassningen samt att verksamheten är tillgänglig för allmänheten och ska syfta till att levandegöra och föra vidare kunskapen i traditionella sjömansyrken, Primus är tillika idag K-märkt.

 

 

Högbondens fyr