Medelpads Sjöhistoriska Förening - en historisk tillbakablick.

Bildades den 6 nov 1982 ombord på M/S Hurtig i Sundsvalls hamn.

Ordförande

Till ordförande valdes Lars Pettersson, Alnö.
Han var ordförande i tio år och var även sedan mycket aktiv i styrelsen och i andra funktioner inom föreningen.
Näste ordförande blev Tore Olsson, som innehade den posten t.o.m. 2005. Han avlöstes av Allan Olofsson, som tyvärr hastigt avled efter en kort tid som ordförande.
Nuvarande ordförande heter Hans Nilsson och är bosatt i Bergafjärden.

S/S Primus

Föreningen erhöll båten av SCA som gåva.
Några dagar före jul 1984 hämtades båten i Svartvik och kördes in till Sundsvall.
Den 30 april 1985 övertog vi helt ansvaret för båten.
1985 togs båten upp på Galtströms slip, därefter låg den i hamnen i Sundsvall, där föreningsmedlemmar arbetade på båten. På senhösten kördes båten till Johannedal, där den lyftes upp på land. Samma år fick vi tillgång till en arbetslokal i anslutning till båten.
1991 sjösattes båten igen och den 26 nov 1993 gick Primus för egen maskin in till Sundsvall.
1994 startade trafiken med S/S Primus.

Medlemsutveckling

1982 var vi 13 st
1983              23 st
1985              över 200 st
1988              över 300 st
1990              över 400 st
1994              över 500 st
Därefter har medlemsantalet varierat mellan 500 och 600 st. Vi har dock aldrig lyckats med att komma över 600 st.

Mötesverksamhet

Huvuddelen av medlemsmötena har hållits i Sundsvall, men vi har även hållit möten i Timrå, Kramfors, Lunde, Klockestrand, Härnösand, Örnsköldsvik.

Studiebesök

Ett flertal studiebesök har gjorts under åren, bl.a. till Dockstavarvet, ombord på isbrytare och finlandsfärjor men även på kraftverken och industrierna i distriktet.

Forskning

Cirkeln om Skeppsholmens historier leddes av Mona och Alf Martinsson i Fagervik. En cirkel om Medelpads sjöfart leddes av Allan Olofson, Timrå.
En fotocirkel med tonvikt på framkallning av kort leddes av Tore Olsson.
Storcirkeln var namnet på den cirkel om segelfartyg som leddes av Lars Pettersson. Cirkeln startade 1997 och möttes en gång i månaden. Cirkeln som resulterade i skriften "Segelfartyg från Medelpad" avslutades hösten 2007.

Intervjuer

Föreningen har intervjuat ett flertal personer med anknytning till sjön. För närvarande finns mer än 120 st ljudband förvarade i Medelpadsarkivs klimatarkiv.

Publikationer

Lubrikatorn, Medlemstidning utgiven sedan 1984.
Skeppsholmens Historier. Sammanställd av Alf Martinsson. Gavs ut 1985.
Indalen, 100-ars jubileumsskrift. Alf Martinsson 1987.
Primus. Christer Christofferson.
Tjuvholmens Historia. Christer Christoffersson 1996.
Barkskeppet Magnus Huss, resor och öde från 1874. Nils Magnus Huss 2004.
Segelfartyg från Medelpad. Sammanställd av Tore Olsson. Gavs ut 2004.

Utställningar och föredrag

För att infria föreningens malsättning att sprida kännedom om Medelpads Sjöfartshistoria har föreningen genom åren deltagit med utställningar vid offentliga tillställningar, som t.ex. Svartviksdagarna, Alnödagen, Lögdödagen m.fl.
Dessutom har medlemmar hållit föredrag dels vid offentliga möten och dels hos företag och föreningar.

Litteratur om Medelpads sjöfart

Sjöfarten på Sundsvall/Timrå och Sundsvalls/Timras roll inom sjöfartsnäringen är tämligen sparsamt beskriven i litteraturen.

Det finns dock artiklar skrivna i årsböcker från t.ex Sundsvalls Gille, Medelpads Hembygdsförbund, Alnö Hembygdsförening och Sundsvalls Tidning. Där kan speciellt framhållas artikeln om de lokala passagerarbåtarna i Sundsvalls Gilles årsbok 1941, STs årsbok 1972 om kustångarna och STs årsbok 1997 om skeppsvarven.

Det finns vidare Vifsta Varfs jubileumsbok från 1948 som till en del beskriver varvet och det egna rederiet.

Ett litet häfte med skeppsredaren Cawallins memoarer finns utgivet.
Oskar Erikssons minnen från bogserbåtarna finns nedtecknade i "Albertina av Gaffelby"

Fragment och episoder kan man finna i ett flertal böcker om Medelpad.

Den utan tvekan största litterära källan när det gäller sjöfart från Sundsvall/Timra är Medelpads Sjöhistoriska Förenings medlemstidning "Lubrikatorn", som kommer ut med 4 nr per år. Tidningen har givits ut sedan 1984. Totalt har till dags dato utgivits 98 nr med i genomsnitt 28 sidor per nummer.

MSF har dessutom givit ut ett häfte med en skeppslista över de segelfartyg som byggts eller redats i Medelpad samt en del skrifter.