S/S PRIMUS historia

S/S Primus beställdes av Fredrik Bunsow, ägare av Skönviks sågverk strax norr om Sundsvall. Beställningen gjordes hos Lindbergs mekaniska verkstad i Stockholm och levererades 1875. Primus hade då en längd av 16 meter. 1902 byttes maskinen ut mot en 2 cyl. ångmaskin från Hernösands mek.som utveklade 120 hk. Samtidigt förlängdes skrovet med 3 meter.

Med den nya maskinen visade det sig att pannan inte klarade av att ge den mängd ånga som behövdes och 1905 byttes pannan ut mot en större. P.a. det låga skrovet var man samtidigt tvungen att förhöja skrovet ca en fot. Efter ett antal år vid Skönviks sågverk flyttade Primus till Kalsviks sågverk som ägdes av en broder till F. Bunsow. Denne Bunsow började sedemera ett samarbete med Wikström på Mons sågverk och Primus kom då att tjänstgöra vid Mons såg.

På grund av de sjunkande virkespriserna gick Bunsow på Kalsvik och Wikstöm på Mon in i ett samarbete med Enhörning som ägde Kubikenborgs sågverk. Dessa tre sågverk blev sedemera Sundsvallsbolagen och därefter SCA.Primus hängde med i alla dessa turer och hamnade så småningom tillbaka till Skönviks sågverk där hon var aktiv som ångbogserare till 1960.

En skrothandlare i Sundsvall köpte Primus för 2000 kr och påbörjade skrotningen. I sista stund kom SCA på att man hade behov för en kättingbåt, som behövdes när man slog sönder timmerbuntarna som var buntade med kätting. En bottenbesiktning företogs och en mindre dieselmotor installerades, all annan inredning och utrustning hade då skrotats bort och skrovet var helt rent.

1984 Slutade SCA med all timmerhantering i vattnet, och Primus skänktes till MEDELPADS SJÖHISTORISKA FÖRENING som bildats 1982. Föreningen satte upp som mål att återuppbygga Primus till ångfaryg igen.

Nästan 10 år gick innan Primus åter var en ångbåt. Ångmaskinen som stod i Sundsvalls gamla museum kom från en båt vid namn GUSTAV, eller "Blågustav" som den kallades eller ex. Nocturnus. Ångmaskinen är för övrigt den sista tillverkade vid Sunds Verkstäder eller Metso Paper som företaget heter idag. Maskinen utvecklar 65 hk och är tillverkad för att göra 300 varv/min. Vi har tagit ner varven till ca 200 och Primus gör då en fart av ca 8,5-9 knop.

Återuppbyggnaden till ångbåt skedde under fältmässiga förhållanden, endast 8 st verktyg användes, spett, kofot, skärbrännare, slägga, skär o sliprondell, handborrmaskin, domkraft samt elsvets. Propellerns utformning gav många negativa kommentarer om att ett stort misslyckande, "Primus" skulle bara göra 4 knop. Resultatet blev över förväntan. Efter omfattande beräkningar i fikarummet var beslutsamheten stor och vid fartprovet höll beräkningarna, och Primus gör nu 8,5 -9 knop vid full fart, fullt godtagbart med endast 65 hk.

Ångmaskinen har allt eftersom renoverats i sin helhet med bl.a nya kolvar. De gamla kolvringarna var så slitna att när maskinen gick för fullt så skakade hela maskinen, och tacka för det , ånga trängde in från bägge sidorna om kolven samtidigt. De gamla ringarna var så slitna, att om man satte en ring i loppet och tog en kafferast på en halvtimme så hade ringen halkat ner i botten på cylindern. Första säsongen kördes Primus med utslitna kolvringar och maskinen kom upp i max 160 varv.

1994 återinvigdes Primus som ångfartyg och har sedan dess varje sommar gått i passagerartrafik i Sundsvall till Tjuvholmen, en oas för Sundsvallsborna som blivit enormt omtyckt. Primus är idag klassad för 50 passagerare.